مدیریت مالی ،finance

مقاله ،کتاب و مطالب مربوط به رشته مدیریت مالی ،حسابداری,Finance,Accounting,economic

سازمان بورس و اوراق بهادار، هرساله اقدام به برگزاري آزمون هايي براي اهداي گواهينامه هاي بورس و اوراق بهادار مي كند، كساني كه تصميم به فعاليت در حوزه هاي بورس و اوراق بهادار تهران هستند، مي توانند با شركت در اين آزمون ها گامي مؤثر در اين ورطه بردارند و همچنين براي كار در برخي از حوزه ها داشتن اين گواهينامه ها از طرف سازمان الزامي است.

 

چندين سال است كه اين آزمون ها برگزار مي شود و روال كار به اين شكل است كه حداقل در سال 2 بار اين آزمون ها برگزار مي شود، در ابتدا اين آزمون ها در پنج بخش برگزار مي شد، كه شامل موارد زير بود.

1. آزمون مقدماتي اوراق بهادار

2.آزمون مقدماتي بورس كالا

3.آزمون قراردادهاي آتي

4.آزمون تحليلگري اوراق بهادار

5. آزمون تحليلگري كالا

با توجه به گسترش بازارهاي مالي طي سالهاي اخير، بخش گواهينامه هاي حرفه اي سازمان بورس نيز تغييراتي را در سال 1390 در اين بخش ايجاد كرد و آزمون ها و همچنين سوالات اين آزمونها را تغيير داد تا بتواند تا حد امكان به كيفيت اين آزمون ها بيافزايد، در اين سال در مرحله نخست تعداد آزمون ها و همچنين عناوين آنها تغيير و به 9 آزمون ارتقاء يافت. كه اين 9 آزمون به شرح زير مي باشد:

1.آزمون اصول بازار سرمايه

2.معامله گري بورس كالا

3. معامله گري ابزار مشتقه

4. معامله گري اوراق تأمين مالي

5. كارشناسي عرضه و پذيرش

6. مديريت نهادهاي بازار سرمايه 

7. تحليل گري بازار سرمايه

8. مديريت سبد اوراق بهادار

9. ارزشيابي اوراق بهادار

البته در دوره اول برخي از آزمون ها تنها نامشان در ليست آزمون هاي جديد بود ولي آزمون آنها برگزار نشد، ولي در دوره دوم سال 90 كه در بهمن ماه برگزار شد، تمامي آزمون ها برگزار شد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه آزمون ها هر كدام داراي پيش نيازي هستند و بايد با توجه به اين پيش نيازها در آنها شركت كرد،كه در زير اين پيش نياز ها آورده شده است. همچين شرايط عمومي نيز بر اين آزمون ها حاكم است كه بايد حتما رعايت شود.

شرايط عمومي

شرط شرکت داوطلبان در آزمون‌های بازار سرمایه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.
دانشجویان ترم آخر دورۀ کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداکثر تا پایان فروردین ماه 1391 قابل ارائه باشد، می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت نمایند. بدیهی است در صورت عدم داشتن شرایط عمومی و همچنین عدم رعایت پیش‌نیازهر آزمون وشرکت در آزمون‌های مربوطه و قبولی در آن، قبولی مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.
جهت اطلاع، پیش‌نیازهای هر آزمون در توضیحات مندرج در جدول مربوطه به‌طور کامل آورده شده است.

شرایط اختصاصی هر آزمون
اصول بازار سرمایه
این آزمون دارای پیش‌نیاز نمی‌باشد. کسانی که قبلاً دارای هر یک از دو گواهی نامه اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار یا اصول مقدماتی بورس کالا هستند، نیازی به شرکت در این آزمون ندارند و گواهي نامه اصول بازار سرمایه به آنان تعلق خواهد گرفت.معامله گری بورس کالا
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهي نامه اصول بازار نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون معامله‌گری بورس کالا منتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله‌گری بورس کالا منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که قبلاً گواهي نامه اصول مقدماتی بورس کالا را دریافت کرده‌اند، لازم نیست در آزمون معامله‌گری بورس کالا شرکت کنند و این گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.معامله گری ابزار مشتقه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهي نامه اصول بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه منتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله‌گری ابزار مشتقه منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که قبلاً گواهي نامه معامله‌گر قراردادهای آتی را دارند، لازم نیست در آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه شرکت کنند و این گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.معامله گری اوراق تامین مالی
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهي نامه اصول بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون معامله‌گری اوراق تأمین مالی منتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه معامله‌گری اوراق تأمین مالی منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که قبلاً گواهي نامه اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار را دریافت کرده‌اند، لازم نیست در آزمون معامله‌گری اوراق تأمین مالی شرکت کنند و این گواهي نامه به آنان تعلق خواهد گرفت.کارشناسی عرضه و پذیرش
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهي نامه اصول بازار نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش منتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه کارشناسی عرضه و پذیرش منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است.مدیریت نهادهای بازار سرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهي نامه اصول بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه منتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است.تحلیل گری بازار سرمایه
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه اصول بازار سرمایه است. فقط افرادی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، که قبلاً یکی از گواهي نامه‌های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و یا اصول مقدماتی بورس کالا را داشته باشند.مدیریت سبد اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون مدیریت سبد اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه مدیریت سبد اوراق بهادار منوط به قبولی در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل هر یک از گواهي نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.ارزشیابی اوراق بهادار
پیش‌نیاز شرکت دراین آزمون، داشتن گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا 2 دوره بعدی گواهي نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این‌صورت، قبولی آنان در آزمون ارزشیابی اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهي نامه ارزشیابی اوراق بهادارمنوط به قبولی در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل، هر یک از گواهي نامه‌های تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل‌گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

 

آزمونگواهينامه پيش نياز/هم نياز
اصول بازار سرمایه ---
معامله گری بورس کالا اصول بازار سرمایه (هم نياز)
معامله گری ابزار مشتقه اصول بازار سرمایه (هم نياز)
معامله گری اوراق تامین مالی اصول بازار سرمایه (هم نياز)
کارشناسی عرضه و پذیرش اصول بازار سرمایه (هم نياز)
مدیریت نهادهای بازار سرمایه اصول بازار سرمایه (هم نياز)
تحلیل گری بازار سرمایه اصول بازار سرمایه (پيش نياز)
مدیریت سبد اوراق بهادار تحلیل گری بازار سرمایه (هم نياز)
مدیریت سبد اوراق بهادار اصول بازار سرمایه (پيش نياز)
ارزشیابی اوراق بهادار تحلیل گری بازار سرمایه (هم نياز)
ارزشیابی اوراق بهادار اصول بازار سرمایه (پيش نياز)

زمان و نحوه ثبت نام:

اين آزمون ها هرساله در دو نوبت برگزار مي شوند، و شما بايد براي اطلاع دقيق از زمان برگزاري بايد سايت ها و نشريات و روزنامه هاي كثير الانتشار را دنبال كنيد يا در مقاطع زماني به سايت سازمان بورس و اوراق بهادار بخش گواهينامه هاي حرفه اي سري بزنيد.(البته در سالها اخير نوبت اول آزمون در تيرماه و نوبت دوم در بهمن ماه برگزار مي شود.)

منابع آزمون:

اکثر افرادی که قصد شرکت در آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند،همواره با یک مشکل بزرگ مواجه هستند و این مشکل نبود منبابع آزمونی يكجا و متمركز است،در اینجا سعی شده بهترین منابعی موجود در کشور را برای شما برای دانلود قرار دهیم تا بتوانیم ،برای افرادی که در مرکز کشور حضور ندارند نیز این امکان را قرار دهیم تا بتوانند از این منابع استفاده کنند،و عدالتی هرچند کوچک را در این جهت ایجاد کنیم.البته کانون کارگزارن نیز منابع قابل اتکایی را در سایت خود برای داوطلبان قرار داده که احتمال برداشتن آنها از سایت در طول سال وجود دارد.(امكان دارد لينك ها در طي زمان با مشكل مواجه شوند، در اين صورت در قسمت نظرات در وبلاگ براي بنده كامنت بگذاريد تا دوباره لينك را بازيابي كنم).

در زير سرفصل هاي هر آزمون آورده شده است.

1. اصول بازار سرمايه

فهرست مواد آزمون:

ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 فهم و تحلیل صورتهای مالی 25 4 Pdf
2 مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی 25 4 Pdf
3 مقدمات امور مالی شرکتی 25 4 Pdf
4 مقدماتی بر اقتصاد 25 3 Pdf
5 روش های کمی مقدماتی 25 3 Pdf
6 اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای 20 4 Pdf
7 مقررات اصول بازار سرمایه 25 4 Pdf

 

قوانين اصول بازار سرمايه...........................................................................Principles Laws

لينك اصول بازار سرمايه اسلامي(لينك غير مستقيم)

دانلود نگاهي تحليلي بر شاخص هاي بورسي (لينك غير مستقيم)

ابزارهای اسلامی یا صکوک است.لینک سوم منبع موثق تری است ،چون از طریق سازمان بورس پیشنهاد شده.

لینک دانلود 1.................................................................................................SUKUK

لینک دانلود2..................................................................................................SUKUK

لینک دانلود 3..................................................................................Islamic Securities

دانلود مروري بر ابزارهاي مالي اسلامي (كانون كارگزاران)

نکته: برای سرفصل های بخش روش های کمی مقدماتی می توانید از دو کتاب استفاده کنید،1. کتاب آمار برای مدیریت، (عادل آذر،مومنی)، جلد اول برای بخش آمار و برای بخش ارزش زمانی پول نیز می توانی از کتابهای مدیریت مالی بخش های ارزش زمانی پول استفاده کنید، در اکثر کتاب های مربوط به مدیریت مالی فصلی با این عنوان یا با همین مزمون وجود دارد و شما می توانید با مطالعه این فصل ها به این مبحث مسلت شوید.(از این سری کتاب ها می توان به کتاب مدیریت مالی جهانخانی،کتاب ارشد مدیریت مالی قالیباف، کتاب مدیریت مالی تهرانی و هر کدام مالی معتبر دیگر استفاده کنید.)

نکته ۲: برای سرفصل  مقدماتی بر اقتصاد شما می توانید از کتابهای اقتصاد خرد و کلان برای رشته های مدیریت آقای محسن نظری استفاده کنید، البته لازم نيست تمام فصول اين دو كتاب را مطالعه كنيد و مي توانيد با توجه به سرفصل هاي تعيين شده، آنها را مطالعه كنيد.

. معامله گري بورس كالا

فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات بورس کالا 20 - Pdf
2 مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی 25 - Pdf
2 مقررات معامله گری بورس کالا 35 - Pdf

لینک دانلود آزمون معامله گری بورس کالا..............................Merchandise Trading Source

3. معامله گري ابزار مشتقه

فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزار مشتقه 20 - Pdf
2 مفاهیم ابزار مشتقه 30 - Pdf
3 مقررات معامله گری ابزار مشتقه 30 - Pdf

توصیه می شود که بجز منابع ذکر شده کتاب مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال،که توسط کارگزاری مفید چاپ شده و ترجمه توسط آقای دکتر صالح آبادی هستن، را نیز مطالعه کنید.اصطلاحات انگلیسی این کتاب را نیز مطالعه کنید.

لینک دانلود منابع آزمون ابزارهای مشتقه (1) ............................... ..................derivatievs

لینک دانلود اسلاید های کتاب جان هال...........................................................derivatievs

لینک دانلود کتاب الکترونیکی کتاب جان هال.....................................................derivatievs

لینک دانلود بخش سوآپ(معاوضه)..................................................................derivatievs

لینک دانلود پیمان های آتی بر روی نرخ بهره.....................................................derivatievs

4. معامله گري اوراق تأمين مالي

فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات اوراق تامین مالی 20 - Pdf
2 مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی 25 - Pdf
3 مقررات معامله گری اوراق تامین مالی 35 - Pdf

لینک دانلود منابع معامله گری اوراق بهادار تامین مالی..................Securities trader source

5. كارشناسي عرضه و پذيرش
فهرست مواد آزمون:

 

ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 مقررات عرضه و پذیرش 40 - Pdf

 

دانلود قوانین عرضه و پذیرش (لینک مستقیم)

6.مديريت نهادهاي بازار سرمايه
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 اصول راهبری شرکتی 30 - Pdf
2 مقررات مدیرت نهادهای بازار سرمایه 40 - Pdf

دانلود قوانین و مقرارات مدیریت نهادهای بازار سرمایه (لینک غیر مستقیم)

دانلود آيين نامه نظام راهبردي شركتي

 


7. تحليل گري بازار سرمايه
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان 20 2 Pdf
2 مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالی 20 4 Pdf
3 مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی 25 4 Pdf
4 مباحث پیشرفته سرمایه گذاری 35 4 Pdf
5 اقتصاد پیشرفته 25 3 Pdf
6 روشهای کمی پیشرفته 30 3 Pdf
7 مقررات تحلیلگری بازار سرمایه 25 4 Pdf

دانلود قوانین و مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

مرجع سوالات مباحث کمی چه در اصول بازار سرمایه و چه در تحلیلگری کتاب های آقای عادل آدر و منصور مومنی می باشد که در دوجلد در بازار ارائه شده اند( بنظرم چون این کتاب ها مرجع بسیاری از آزمون های مالی و مدیریت هستند حتما تهیه شوند.)

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول

 


8. مديريت سبد اوراق بهادار
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 مدیریت سبد اوراق بهادار 40 - Pdf
2 مقررات سبد اوراق بهادار 30 - Pdf

 دانلود مقررات سبد اوراق بهادار(لینک غیر مستقیم)

 


9. ارزشيابي اوراق بهادار
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام 30 - Pdf
2 مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت 30 - Pdf
3 مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها 40 - Pdf
         

 

دانلود لغات تخصصی آزمون معامله گری(شامل ابزارهای مشتقه، بورس كالا و اوراق تأمين مالي)

در مورد منابع زبان باید گفت آزمون تحلیلگری منبع مشخصی نداره و باید با لغات تخصصی این رشته آشنا بشید تا بتونید متونی که ارائه میشه رو درک کنید واسه این کار بهتره از کتابای CFA و همینطور کتابی با نام  Professional English in use Finance که کتاب کم حجم و کاربردی در حوزه مالی است و در ایران هم پیدا میشه واسه خرید استفاده کنید. البته تا می تونید هر متن مالی به روزی که پیدا می کنید رو مطالعه کنید، بنده خودم تا حالا واسه این آزمون ( البته منظورم تحلیلگری)  قبل از امتحان واسه زبان وقت نزاشتم و از قبل آمادگیم با اینجور متن ها بالا بردم و همیشه نتیجه خوبی گرفتم. همچنین کانون کارگزارن نیز کتابی را به عنوان منبع آزمون تحلیلگری در سایت خود قرار داده که در زیر ارائه می شود.

منابع آزمون تحلیلگری کانون کارگزاران

 

به تازگی سازمان بورس سرفصلی رو به آزمون های اصول و تحلیلگری و همینطور مدیریت نهاد های بازار سرمایه اضافه کرده است.

با توجه به مصوبه کميته گواهي نامه هاي حرفه اي بازار سرمايه، درس اصول اخلاقي و معيارهاي رفتار حرفه اي به سرفصل آزمون هاي زير اضافه شده و از دوره بيست و چهارم (اسفند ماه 1393) لحاظ خواهد شد. لذا به داوطلبين تاکيد مي شود با مراجعه به لينک آشنايي با گواهي نامه ها، در اين خصوص اطلاعات کامل را دريافت نمايند.

1) اصول بازار سرمايه : درس اصول بازار اسلامي و اخلاق حرفه اي

 2) مديريت نهادهاي بازار سرمايه : درس مقررات مديريت نهادهاي بازار سرمايه

 3) تحليل گري بازار سرمايه : درس مقررات تحليل گري بازار سرمايه

لینک دانلود اخلاق حرفه ای

 

نمونه سوالات و منابع

انتشارات نگاه دانش کتاب های مفیدی را در زمینه آزمون های بازار سرمایه با کمک اساتید و طراحان سوالات طراحی و چاپ کرده و شما می توانید این کتاب ها را در لینک زیر مشاهده و در صورت نیاز به صورت آن لاین خرید کنید.در انتها از دوستانی که منابع دیگری از آزمون ها را در دست دارند، در صورت تمایل برای بنده میل کنند تا در وبلاگ قرار دهیم.

کتب آزمون انتشارات بورس

خودآموز آزمون معامله گري اوراق تامين مالي

مجموعه سوالات آزمون تحليل گري بازار سرمايه

خودآموز آزمون تحلیل گری بازاز سرمایه (جلد اول)، تجزیه تحلیل صورت های مالی

خودآموز آزمون تحليل گري بازار سرمايه (جلد دوم)

خودآموز آزمون تحلیل گری بازر سرمایه (جلد سوم) ، روش های کمی پیشرفته

خود آموز آموزن ارزشیابی اوراق بهادار

خود آموز اصول و بازار سرمايه جلد اول 

منابع انتشارات آریانا ( این کتب برای کسایی که وفت محدودتری دارند مناسب تر است).

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه انتشارات آریانا 

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه انتشارات آریانا (جلد اول)

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه انتشارات آریانا(جلد دوم)

مجموعه تست های آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه 

انتشارات نگاه دانش

 
 

عناوین دیگر

اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آزمون ها

 رشته مدیریت مالی

عقود اسلامی

ریسک و انواع آن

تئوری ممنتوم

بحران های اقتصادی

تاریخچه بورس در جهان و ایران

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مالی رفتاری

منابع آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

 

 

موفق باشید